Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Kogudusele valiti uus nõukogu ja juhatus

Täna, 12. veebruaril 2017 toimus koguduse täiskogu koosolek, et valida kogudusele uus nõukogu. Tegemist oli korraliste valimistega. Koguduse usaldusisikud saavad oma mandaadi töö alustamiseks või jätkamiseks koguduse täiskogult korraga neljaks aastaks. Koguduse täiskogu koosolek toimus kirikus vahetult peale jumalateenistust. Koguduse täiskogu moodustavad kõik ristid ja konfirmeeritud koguduseliikmed, kes on valimistele eelneval või ka valimiste aastal, enne valimisi, teinud kogudusele nimelise liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aasta jooksul registreeritult armulaual. Koguduse nõukogul on koguduse parlamendi ülesanded. Valitud koguduse nõukogu valis omakorda kogudusele juhatuse, millel on koguduse valitsuse ülesanded. Hageri koguduse nõukokku kuulub 20 valitavat liiget ja koguduse õpetaja oma ameti poolest. Uude juhatusse kuulub 5 valitavat liiget ja õpetaja oma ameti poolest. Kui riiklikes ja äriga seotud struktuurides nõukogu kui seadustandev võim ja juhatus kui täidesaatev võim on täiesti lahutatud, siis koguduses see nii ei pruugi olla. Nõukogu valib juhatuse reeglina endi hulgast.

Hageri koguduse nõukokku valiti: Janika Aben, Ervin Aigro, Agu Kaljuste, Jaanus Kruus, Vallo Kõrgesaar, Elari Lend, Tõnu Lend, Merle Liblik, Mikk Liblik, Tiit Metsallik, Arne Mänd, Mai Mänd, Silver Naber, Henno Nurmsalu, Joel Ots, Juhan Põld, Sigrid Põld, Helen Raun, Taavo Raun ja Regina Sullakatko.

Koguduse juhatusse valiti: Agu Kaljuste (juhatuse esimees), Juhan Põld (juhatuse aseesimees), Vallo Kõrgesaar, Mikk Liblik ja Taavo Raun.

Koguduse revisjonikomisjoni liikmeteks valiti: Janika Aben, Ervin Aigro, Elari Lend, Henno Nurmsalu ja Helen Raun.

Praostkonna sinodile valiti kogudust esindama Agu Kaljuste ja Sigrid Põld.