Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Algab Saku kiriku ehitamine

27.11.2018

Lähiajal algavad Sakus, Pähklimäel, aadressil Küütsu 2, uue kiriku ehitustööd. Lisaks jumalateenistuste pidamise ja kiriklike talituste korraldamise võimalusele annab uus sakraalhoone Saku elanikele suurepärase akustikaga kantserdipaiga, mida ümbruskonnas praegu ei ole.

Uue Saku kiriku (arhitektid Juhan Põld ja Regina Prenter, Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroo) eskiislahenduse kohaselt on 643 m2 suuruses kiriku peahoones 2,5 korrust. Kirikusaalis on 105 istekohta, koos liigutatava vaheseina taha jääva söögisaaliga mahutab ruum kuni 200 inimest. Peahoone juurde kuulub ühekorruseline lisahoone, milles on ka väike korter.

Saku kirikut hakkab kasutama EELK Saku Toomase kogudus. Kiriku omanikuks jääb aga Sihtasutus Saku Kiriku Ehitus, kus on esindajad Saku ja Hageri kogudusest, Saku vallast ja EELK kirikuvalitsusest.

Saku kirikuhoone kogumaksumus on ca 950 000 eurot. Kiriku ehitamist on toetanud EELK Konsistoorium ja annetustena on seni kogutud 190 000 eurot. Raha on tulnud kogudustelt, kirikuliikmetelt Sakus ja Hageris ning teistelt kohalikelt inimestelt. Lisaks on oluline toetus tulnud Soomest, Norrast ja Saksamaalt. EELK Konsistoorium plaanib kiriku ehitamist ka täiendavalt toetada.

Üle 10 000 elanikuga Saku vallas puudub seni oma sakraalhoone. Kirikutöö ja koguduse liikmete arv on samas aastatega üha kasvanud. 2013.aastal loodud EELK Saku Toomase kogudus oma praegusesse "kirikusse", Eesti Evangeelsele Vennastekogudusele kuuluvasse vanasse palvemajja, enam ei mahu.

Kiriku ehitamise toetamise võimaluste kohta saab infot: http://saku.eelk.ee/kirik/soovid-aidata/

Lisateave: SA Saku Kiriku Ehituse projektijuht Ardon Kaerma ardon.kaerma@gmail.com, 5346 0035

Saku kiriku eskiis