Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Jõulukiri kogudusele 2018

Kiri on saadetud koguduseliikmetele posti teel. Kuna aga kogudusel puudub kõigi koguduseliikmete kodune postiaadress, siis on kiri nähtav ka siin, lootusega, et need inimesed, kes ei ole kirja saanud, täpsustaksid oma andmeid.

Austatud Hageri koguduse liige

Hageris, 13.12.2018

Küllap paljud, kes vaatame tagasi möödunud aastale, meenutame kuuma suve. Nii päikesepaistelist suve pole ammu olnud, eelnevaga ei saa seda võrreldagi. Kindlasti hinnangud sellisele suvele on aga erinevad. Linnas elavad inimesed enamuses nautisid, põllumajanduse ja karjakasvatusega leiba teenivad inimesed aga igatsesid vihma, mida ei tulnud ega tulnud. Loodetavasti suudetakse vähese sööda tõttu suurem osa karjast siiski ületalve pidada.
Nii on ka kõigi teiste hinnangutega, mida anname oma tegemistele ja oluldele. Ühtedele meeldivad, teistele mitte niiväga.
Oma koguduse tegemistele vaadates näen, et aasta on olnud päris kirev.

Eriliseks sündmuseks saab kindlasti pidada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. On suur õnn, et meil väikese rahvana on iseseisev riik. Mina puudutan teemat selle tõdemusega, et täna saab kogudus oma riigi tegemistele täie rinnaga kaasa elada ja sündmustes osaleda.
Kahtlematult kogudusel on siin oma oma eriline ülesanne täita - palvetada. Palvetada tuleb mitte ainult omade vaid ka võõraste eest. Palves on meelevald.
Kindlasti maksab aga meenutada ka Iseseisvuspäeva tähistamist Kohila Gümnaasiumis ja Hageri kirikus, kus koguduse muusikakollektiivid ilusasti ja nähtavalt osalesid. Ilus mälestus on jäänud ka Võidupüha tule peatumisel Hageri kirikus toimunud hardushetkest, 22.juuni hilisõhtul, kui tuli oli teekonnal Tori kirikust Tallinna.

Juuni keskel toimusid järjekordsed Hageri kihelkonnapäevad. Need päevad olid täis väga erinevaid ettevõtmisi. Julgen arvata, et igaühele oli kindlasti midagi, mis meeldis. On aga üks asi, mida tahan siin eriti esile tõsta. Kihelkonnapäevadeks sai valmis ajalooraamat "Hageri kihelkond. Aja lood".
Vajadusest oma kihelkonna ajalugu kirja panna ja ühtede kaante vahele koguda, on räägitud kaua aega - kindlasti põhjusega, sest sellega kaasneb suur vastutus. On kihelkondi, kus sellise töö on julgenud ette võtta mõni ajaloolane üksi. Meie, Hageri kihelkonnas, lahendasime selle ülesande teisiti. Raamatusse on kogutud erinevatelt autoritelt kihelkonna erinevaid eluvaldkondi puudutavaid ülevaateid. Teoreetiliselt selline formaat annab võimaluse tulevikus kirjutada kihelkonna aja lugudele lisandusi. Neid valdkondi, mis vajaksid täiendavat tähelepanu, on mitmeid. Siiski, ka juba ilmunud raamat on aukartustäratava mahuga - 588 lk. Tänud tegijatele! Raamat on müügil Hageri kirikus, Hageri muuseumis, Kohila vallamajas, küllap mujalgi.

Erakordseks ettevõtmiseks tuleb kindlasti pidada ka Hageri palvemajas toimunud suvelavastust ELOKÄÜK, mille autoriteks ja lavastajateks olid Anne Türnpuu ja Eva Koldits. Lavastus põhines rahvaluulearhiivi seni avaldamata lugudel, kus inimese argielu ja usust tingitud mõttekujundid olid üksteise sees, kohal ja kõrval ning kuulusid nii kokku. Lavastuses olid olulisel kohal ka vanamuusikaansambli Triskele poolt esitatud laulud, mis olid valdavalt pärit 18.saj. käsikirjalistest laulikutest. Osa neist lauludest on olnud tuttavad vennastekoguduse lauluvarana. Lavastus oli üks osa sündmustest, millega tähistasime Hageri palvemaja 200.juubeliaastat. Suvelavastus tõi palvemajale kindlasti palju enamate inimeste tähelepanu kui ainult palvemajaga lähedalt seotud koguduseliikmete oma.

Hageri palvemaja 200.aastapäev väärib veel ka erladi väljatoomist. Kuna oli tegemist suure juubeliga, jagus ettevõtmisi kahele päevale.
Laupäeval, 15. septembril, toimus palvemajas konverents "Vennastekogudus - kellele ja miks?" Konverentsi pealkiri oli nimme valitud pisut kriipiv, et kutsuda mõtlema. Ettekandeid pidasid Tartu Ülikooli õppejõud Andres Andresen, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Vennastekoguduse vanem Eenok Haamer, lavastaja ja näitleja Anne Türnpuu ja vennastekoguduse piiskop Friedrich Waas, Saksamaalt. Konverentsile järgnes paneeldiskussioon, kus oli võimalik küsida ja sõna sekka öelda kõigil osavõtjatel. Päeva lõpetas vennastekoguduse õhtune tnud.
Pühapäeval, 16. septembril teenist kogudust, piiblitunniga palvemajas ja jutlusega kirikus, piiskop Joel Luhamets. Päeva teises pooles oli pasunakoori kontsert palvemaja õuel ja traditsiooniline aastapäeva tervituste tund palvemajas sees.

Sügisel, 25.oktoobril, tähistas kammerkoor Lambertus oma tegevuse 25.aastapäeva ilusa kontserdiga kirikus. Oma muusikalise tervituse tõi kammmerkoorile ka Franciskus-koor Raumalt. Koguduse jaoks on see suur õnn kui on olemas pädevaid kirikumuusikuid ja muusikakollektiive, kes tahavad kirikus kaasa teenida ja on seda teinud heal tasemel pikka aega.

Muusikatöö valdkonnas oli veel üks sündmus, mis on haruldane lausa terve Eesti ulatuses. Koguduse lastekooril valmis nende esimene CD plaat - "Taevaisa peopesal". Tegemist on soome gospelmuusiku Pekka Simojoki lastelauludega. Need olid algselt kirjutatud mõned aastad tagasi soome lastekoorile Solina, kes lindistas laulud 2016. aastal. Laulud tõlkis eesti keelde Lia Kaljuste, sõnad seadsid muusikasse Sigrid Põld ja Merle Liblik. Plaadil mängiv saateansambel on pärit Soomest.
Isadepäeva õhtul Hageri kirikus toimunud CD-plaadi esitluskontsert õnnestus suurepäraselt. Plaati on võimalik osta kogudusest kasvõi kenaks jõulukingiks.

Pilku tulevikule heites jääb esmalt silma palvemaja seni teostamata  kapitaalremont. See on viibinud, sest ajaloolise hoone ehitushanke korraldamine on olnud kogudusele päris keeruline ettevõtmine. Täna võib siiski loota, et tööd lähevad lahti kohe peale aastavahetust ja jõuavad eeloleval aastal ilusasti lõpule. Üks põhjus tööde alguse venimisele on olnud kindlasti  raha nappus. Seega, annetused remondi toetamiseks on endiselt teretulnud.

Rõõmustav uudis, mis osaliselt puudutab ka Hageri kogudust, on peatselt Saku kiriku ehitustööde alustamine. Kiriku ehitustööde korraldamiseks on loodud Sihtasutus Saku Kiriku Ehitus. Sihtasutuse asutajad on EELK Konsistoorium, Saku Vald ja Hageri kogudus. Juba kogutud rahaga loodame valmis saada hoone karbi. Sisetööd aga vajavad kindlasti täiendavat rahalist toetust. Annetusi Saku kiriku ehitamise toetuseks saab teha ka Hageri koguduse kaudu märksõnaga "Saku kirik". Täiendavat infot saab Saku koguduse veebilehelt www.eelk.ee/saku  aga ka SA Saku Kiriku Ehitus projektijuhilt Ardon Kaermalt, tel 53460035.

Käesolev rindkiri on koostatud sooviga, et see jõuaks paberkandjal iga koguduseliikme lugemislauale. Olen samas teadlik, et täna see veel nii päriselt ei ole. Põhjuseks on aegunud või ebatäpne aadress, muutunud perekonnanimi, vms. Julgustan kõiki, kelle andmete on toimunud muutused, andma nendest kogudusele teada. On ju kindlasti parem, kui näiteks ka abielulahutuse puhul, asjaosalised ei saaks kirju, milles kajastuvad katkenud sidemed ja sellega kaasnevad tunded.
Kogudus kindlasti ei taha siin võtta sõrmega näitaja rolli.

Koguduse kontaktandmed: telefon kantseleis: 4836121, õpetaja: 56453660, e-kiri: hageri@eelk.ee, veebileht: www.eelk.ee/hageri ja www.facebook.com/hagerikirik. Liikmeannnetusi, samuti kõiki muid makseid, võib teha kogudusele ka panga teel.
EELK Hageri kogudus, a/a SEB pangas EE311010802003930006.

Suur tänu kõigile osalemast koguduse ettevõtmistes!
Õnnistatud saabuvaid jõulupühi ja tähendusega argipäeva!

Koguduse nimel, õpetaja Jüri Vallsalu