Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

AITÄH!
Aitäh Teile, koguduseliikmed, kes olete igal aastal toetanud kogudust oma nimelise liikmeannetusega!
Ehkki soovitatav liikmeannetuse suurus, 1% liikme aastasissetulekust, ei ole loodetavasti Teile väga suur summa, on see koguduse normaalseks tegutsemiseks elutähtis. Aitäh, et Teile läheb korda koguduse hea käekäik ja et olete tahtnud anda selleks oma toetuse!

Aitäh Kohila Vallale, et vald on leidnud oma pingelise eelarve juures võimalusi toetada Hageri kiriku korrastamist ja remonttöid!
Kohila vald toetas 2018.a. kiriku remonttöid 4 000.- euroga ja Hageri palvemaja renoveerimist, palvemaja 200.juubeliaastal, 10 000.- euroga. Sellele lisandusid veel kaasava eelarve kaudu 10 000.- eurot palvemaja küttesüsteemi uuendamiseks ja erinevad toetused muusikakollektiividele.

Jumal õnnistagu Teid kõiki!