Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

AITÄH!Aitäh Teile, koguduseliikmed, kes olete igal aastal toetanud kogudust oma nimelise liikmeannetusega!
Ehkki soovitatav liikmeannetuse suurus, 1% liikme aastasissetulekust, ei ole loodetavasti Teile väga suur summa, on see koguduse normaalseks tegutsemiseks elutähtis. Aitäh, et Teile läheb korda koguduse hea käekäik ja et olete tahtnud anda selleks oma toetuse!

Aitäh Kohila Vallale, et vald on leidnud oma pingelise eelarve juures võimalusi toetada Hageri kiriku korrastamist ja remonttöid!
Kohila vald toetas 2022.a. kiriku remonttöid ja Hageri palvemaja korrastamist kokku, 14 000.- euroga. Sellele lisandusid erinevad toetused muusikakollektiividele.

Aitäh erakonnale Isamaa ja riigikogu liikmele Heiki Hepnerile, et kogudusemaja renoveerimist toetati riigi eelarvest 2022.a. 5000.- euroga.

Aitäh ehitusmeestele ja -firmadele, et kogudusemaja renoveerimisega jõuti 2022.a. oluliselt edasi. Majja on paigaldatud põranda vesikütte süsteem ja selle kasutamiseks rajati kogudusemaja aeda maakütte trass.