Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

PEREKOND JA VANAD

/ Perekond / Vanad / Hooldekodu /Perekond

Perekond on loomulikuks elukeskkonnaks nii lastele kui ka oma parimas elujõus olevatele inimestele kuni elupäevade lõpuni. Ka kogudust tervikuna on võimalik võrrelda perekonnaga, sest koguduses on iga inimene teretulnud.
Me tahame kaasa aidata, et terve perekond võiks püsida ka tänapäeva maailma tõmbetuultes. 

Antud teemaga seotud ettepanekute või küsimustega palume pöörduda koguduse õpetaja poole.


Vanad

Suure osa ühiskonnast moodustavad eakad inimesed. Meie koguduse eakad on suhteliselt aktiivsed inimesed. Seda tõestab kõige paremini nende jumalateenistustel osalemine. Vanad on meelsasti korraldanud ka erinevaid ettevõtmisi  – pühade ja rahvuslike tähtpäevade tähistamist, väljasõite jm. Kõigil vanade tegemistest huvitatutel palume ühendust võtta õpetajaga. Neid eakaid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei pääse kodunt välja, külastaksime meelsasti kodus.


Hooldekodu

Hagerisse, kiriku kõrvale, on rajatud kaasaegne hooldekodu. Kodu on mõeldud ennekõike neile eakatele inimistele, kes enam ilma igapäevase abistaja toeta toime ei tule. Kodu rajamise idee on toetunud algusest peale kristlikule ligimese teenimise põhimõttele. Just seetõttu on vähemalt pool maja ehitamiseks kulunud rahast tulnud välismaalt erinevatelt kiriklikelt kogudustelt ja organisatsioonidelt. Teise olulise osa rahast on andnud riik. Hooldekodu rajaja ja tänane juhataja on koguduse liige Urmas Soomere.


Vanadekodu

Üles