Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

JUMALATEENISTUSED

/ Jumalateenistused / Piiblitunnid / Kuulutustunnid /Jumalateenistused

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval Hageri kirikus algusega kell 12.00 

Armulaud on kaetud igal pühapäeval. Kuna kogudusel on mitmeid koore ja muusikakollektiive, siis on reeglina igal jumalateenistusel ka muusikaline osa.

Üksikasjalik info jumalateenistuste ja muude koguduse ettevõtmiste kohta on kajastatud koguduse teadetetahvlitel


Piiblitunnid

Piiblitunnid toimuvad kogudusemajas iga kuu 1. pühapäeval algusega kell 10.45.

Tänased piiblitunnid tähendavad piiblitekstidele toimuvaid arutelusid, kus igaüks saab rääkida seoses käsitletava kirjakohaga oma kogemustest ja mõtetest ning esitada küsimusi.


Kuulutusetunnid

Kuulutusetunnid toimuvad kirikus iga kuu 3. pühapäeval algusega kell 10.30.

Kuulutusetunnid järgivad vennastekoguduse kuulutustundide traditsiooni, kus jumalasõna kuulutavad koguduse liikmed. Töö paremaks laabumiseks on igal kuulutustunnil oma korraldaja.Üles