Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

AMETITALITUSED

/ Ristimine / Leer / Laulatus / Matus / Pühitsemised / Kodune külastus /


Sissejuhatuseks

Ametitalituste osas kokkuleppimiseks ja üksikasjaliku informatsiooni saamiseks palume pöörduda koguduse õpetaja poole


Ristimine

Ristimine on üks kiriku sakramentidest s.t. püha talitus, mille kaudu inimene saab Jumala õnnistuse. Ainult ristitud inimest saab pidada kristlaseks ja kiriku liikmeks. Ristimisele saavad tulla nii lapsed kui täisealised inimesed.

Laste ristimise puhul eeldame vanemate ja ristivanemate eelnevat leeri (konfirmatsiooni). See on vajalik selleks, et laps kasvades saaks usuküsimustes oma lähedastelt tuge ja juhatust. Laste ristimise puhul oleks hea valida lastele oma tutvusringkonnast täisealised ristivanemad. Vana traditsiooni järgi valitakse tüdrukule 2 ristiema ja 1 ristiisa, poisile vastupidi. Erandid on võimalikud. Laste ristimine võib toimuda nii kodus kui kirikus.

Täisealiste ristimisele eelneb ristimisõpetus (= leeriõpetus) ja ristimine kuulub sisuliselt kokku leeriõnnistuse andmisega (konfirmatsiooniga). Täisealisele ei ole ristivanemate valik enam vajalik aga see on soovi korral siiski võimalik.


Leer (Konfirmatsioon)

Leer (saksa k. lehren ‘õppima,õpetama' ) tähendab aega millal õpitakse tundma kiriku- ja usuelu põhitõdesid. Selline õpiaeg on eelnenud läbi kogu kiriku ajaloo täisealiste ristimisele ja konfirmatsioonile. Õpetust ja õppimist on vaja selleks, et teha teadlikke otsuseid.

Konfirmatsioon (ladina k. corfirmatio ‘kinnitamine' ) on nn. leeriõnnistamine. Konfirmatsioon tähistab ristimise kinnitamist. Täisealine inimene tunnistab leerijumalateenistusel oma lapsepõlves vanemate poolt soovitud ja toimetatud ristimist. Samas ta tunnistab aga ka oma usku Jumalasse ja selle kiriku, kus ta konfirmeeritakse, oma kirikuks.

Leeriiga algab meil tänapäeval 15. eluaastaga. Leeri on teretulnud ka vanemad, kes veel ühel või teisel põhjusel ei ole leeris käinud.

Hageri koguduses on aastas kaks korralist leerikursust. Leeritunnid toimuvad Hageri kogudusemajas tavaliselt laupäeviti kella 10-12. On ka erandeid.

•  Kevad-suvine leerikursus on mõeldud ennekõike noortele. Kursus algab varsti peale Ülestõusmispühi. Konfirmatsioon  toimub 1.Nelipühal.

•  Sügisene leerikursus on neile, kes arvavad, et nende “õige leeriaeg on juba möödas”. Sügisleer algab septembrikuus ja konfirmatsioon on 1. adevendiaja pühapäeval.

Tere tulemast leeri!Laulatus

Laulatus on kristlik abielu õnnistamine. Tavaliselt laulatusega algab abielu aga laulatust on võimalik saada ka juba varem alanud, ainult juriidiliselt sõlmitud, abielu õnnistamiseks.

Selleks, et taotleda kirikult laulatust peavad nii mees kui naine olema kiriku liikmed. Luterlikus kirikus tähendab see seda, et pruutpaar on käinud leeris. Juhul, kui üks abiellujatest on mõne teise kristliku kiriku liige, siis ta peab vastama oma kiriku poolt abiellumiseks esitatavatele nõuetele.

Abielu registreerimine:
Alates 2001.a. lõpust on meie koguduse õpetajal õigus sõlmida Eesti Vabariigi nimel ka pruutpaari juriidiline abielu. Abielu riiklikuks registreerimiseks peab pruutpaar vähemalt 1 kuu varem õpetaja juures koostama ja esitama vormikohase kirjaliku avalduse. Avalduse esitamiseks peavad pruutpaaril kaasas olema kehtivad isikutunnistused, passid või ID kaardid ja teised vajalikud juriidilised dokumendid.Matus

Kristlik matus on olemuselt lahkunu õnnistamine ja väärikas muldasängitamine. Matusetalitus toimub kas kirikus, kabelis või haual. On võimalik ka erinevaid kombinatsioone, näiteks: kodunt väljasaatmine, leinajumalateenistus kirikus ja haual muldasängitamine. Hageri kirikus on lahkunute säilitamiseks 2-e kohaline külmkamber. Koguduse kantseleist saab informatsiooni ka peielaua ja muusikute tellimise võimalustest.


Pühitsemised

Pühitsemistalitusi on väga erinevaid. Kodude, koolimajade ja tööruumide pühitsemised on ainult üksikud näited võimalikest.
Pühitsemistalituse viib läbi koguduse õpetaja. Piduliku sündmuse muus osas valmistavad ette asjaosalised ise.


Kodude külastused

Koguduse elus on loomulikuks osaks ka suhtlemine väljaspool jumalateenistust. Nii on olnud tänini iseenesest mõistetavad ka kodude külastamised. Need võivad olla seotud näiteks koduse armulauaga, sünnipäevadega ja palju muuga. Samas, alati ei pea selleks olemagi mingit erilist põhjust. Sõber võib ka niisama tulla.

Siiski, elame ajastul, kus jääme üksteisele järjest võõramaks. Suhtleme teiste inimestega tavaliselt väljaspool kodu. Siit tuleneb ka koguduse jaoks omamoodi delikaatne probleem. Kas pisutki isiklikum läbikäimine on oodatud või pealesunnitud?

Kui Teie näeksite meeleldi koguduse õpetaja või mõne teise koguduseliikme külaskäiku enda või mõne oma tuttava pool, siis andke sellest teada koguduse õpetajale. Küllatulek ei ole meile raske, see oleks meeldiv kohtumine.TagasiÜles