Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

LAPSED JA NOORED

/ Pühapäevakool / Noored /Pühapäevakool

Me jutustame tulevastele põlvedele Issanda kiiduväärsetest tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud!  Psalm 78:4 

Jeesus ütles:  " ... ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik " Mt 19:14

Pühapäevakool on koguduse lastetöö. Pühapäevakoolis saab laps omavanuste keskel ja eakohaste meetodite kaudu kuulda ja vastu võtta kristlikku sõnumit, tunnetada end selle grupi ja koguduse osalisena. 

Pühapäevakooli eesmärgid:  
 • Piibliõpetus, usuliste kogemuste jagamine ja hingehoid  - vestlemine, suhtlemine, kogemine, kuulamine
 • Kristliku kultuuripärandi edasiandmine - teadmised, õpetused
 • Kristlikust tõekspidamisest lähtuva elu kogemine - eeskuju, käitumine, suhtumine kaasinimestesse
 • Kristlike väärtuste teadvustamine - õpetused, võrdlemised, missioon
 • Tunnid toimuvad vastavalt vanusele eraldi rühmades. Pühapäevakool tähendab ka igasuguseid muid ettevõtmisi lastega. Igal aastal toimub peredega talvepäev ja suvel nädalalõpulaager kogu perele, lisaks osavõtt praostkondlikest sündmustest.

  Pühapäevakooli hooaeg algab Lõikustänupühaga (2.oktoobrikuu pühapäev) ja lõpeb Emadepäevaga (2. maikuu pühapäev). Pühapäevakooli tunnid toimuvad Hageris iga kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 12.00. Tunnid toimuvad kogudusemajas samal ajal kui kirikus on jumalateenistus. Selline korraldus võimaldab vanematel tulla kirikusse koos lastega.

  Kui Te soovite meie koguduse pühapäevakooli kohta üksikasjalikumat infot, siis palun pöörduge pühapäevakooli õpetajate poole või näiteks saatke kogudusele elektronkiri


  Lapsed jõulupuul

  Noored

  Paljusid Hageri koguduse juurde koondunud noori ühendab ühine muusikaga tegelemine. Koorid, ansamblid ja puhkpilliorkester võimaldavad nii koos töötegemist kui ka väljasõite. Samuti on noored meelsasti võtnud osa üldkiriklikest noorteüritustest, mida koordineerib ja osaliselt ka korraldab EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus.

  Koguduse noortetöö üheks loomulikuks ja ilusaks osaks on ka noorte leer. Leerikursus ei tähenda ainult leeritunde vaid see võimaldab ka laagreid ja muid ühiseid ettevõtmisi.

  Leeri tutvustame üksikasjalikumalt ametitalituste leheküljel.
  Üles