Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

MUUSIKA

/ Kammerkoor Lambertus / Segakoor / Lastekoor / Pasunakoor / Orelimuusika /
/ Teie võimalus tulla kirikusse laulma või pilli mängima /Kammerkoor Lambertus

Kammerkoor Lambertus on koguduse kooride tänane lipulaev. Koor asutati 1993.a. sügisel Hageri koguduse noortekoorina. Alates 2002.a. kannab koor nimetust Kammerkoor Lambertus. Koorijuhid on Sigrid Põld ja Merle Liblik. Koori põhikoosseisu kuulub umbes 20 lauljat. Suurematel väljalaulmistel tuleb toetajaid juurde "endiste" hulgast ja väljastpoolt. Lisaks laulmistele kodukirikus, jumalateenistustel ja kontsertidel, on kooril seljataha jäänud arvukalt külalisesinemisi Eestis ja välismaal. Koor on seni välja andnud neli CD plaati: „Hommikul ja õhtul” (2003.a.), „Jõua jälle jõuluime” (2007.a.), „Maa on nii kaunis” (2013.a.) ja „Ülistus” (2014.a.).

Kammerkoor Lambertus

Segakoor

Segakoor on ennast koguduse koorina ajast aega tõestanud ja õigustanud. Kooris ei ole olnud liikmeid kunagi väga palju aga need kes on, täidavad oma ülesannet ustavalt ja rõõmsalt. Koorijuht on Aivi Otsnik. Koor pakub oma liikmetele väiksemat osadusringi suure koguduse sees. Segakoor laulab koguduse jumalateenistustel ja ka väljaspool. Ootame uusi lauljaid, eriti meeshääli.

Segakoor

Lastekoor

Koguduse lastekoor on tegutsenud juba hulk aastaid. Kooris laulavad väga erinevas vanuses lapsed. Oodatud on juba 3-4 aastased, kellega lauldakse lihtsamaid laule ning tihti vaid refrääne. Peaaegu kõik vanemad lapsed õpivad veel mõnda muusikainstrumenti ja tunnevad nooti, mistõttu on võimalik laulda ka mitmehäälselt.
Lastekoor laulab peamiselt koguduse jumalateenistustel, kuid on esinenud ka teistes Eestimaa kirikutes. Koori asutajad ja dirigendid on Merle Liblik ja Sigrid Põld.
Lastekoori osalusel on välja antud CD plaat Taevaisa peopesal
(2018.a.) kus kõlavad soome autori Pekka Simojoki lastelaulud.

Lastekoor

Pasunakoor

Hageri koguduse pasunakooril on pikk elulugu. Koor loodi 31.oktoobril 1947.a. Koori loomise eesmärk oli asendada orelit, mängida välijumalateenistustel ja rikastada muusikaga vennastekoguduse palvetunde. See on Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ainuke koguduse juures tegutsev pasunakoor, mis tegutses kogu nõukogude perioodi. Koorijuht on Joel Ots . Nii professionaalselt, kui puhkpillikollektiiv täna mängib, ei ole see veel kunagi varem mänginud.

Pasunakoori 70.aastapäevaks valmis ka ilus ja meeleolukas video

Pasunakoor

Orelimuusika

Koguduse organist on alates 1972.a. algusest Mai Mänd. Kogudus võib rõõmustada tubli organisti mängitud ilusast orelimuusikast.

Hageri kiriku orel on ehitatud 1903 –1904.a. tuntud eesti orelimeisteri Gustav Terkmanni (1850 – 1924) poolt. Orelis on osaliselt kasutatud instrumendi eelkäija, samuti eesti ehitaja Carl Tantoni valmistatud oreli vilesid; oluliselt on säilinud ka vana oreli väliskujundus. Tänane orel on restaureeritud Olev Kentsi Orelitöökoda OÜ poolt ja pühitseti uuesti kasutusse 2011.a. sügisel.

2015.a. valmis Hageri Lambertuse kiriku oreli helidega CD plaat Kodukiriku helid Plaadil esitavad muusikat Hageri oreliga lähedalt seotud organistid Kristel Aer, Mai Mänd, Kersti Petermann ja Anna Humal.

Organist Mai Mänd

Teil on ka võimalik tulla kirikusse laulma ja pilli mängima

Hageri kirikus on võimalus kontserte anda ka muusikakollektiividel, kes ei ole otseselt kogudusega seotud. Selleks palume juba aegsasti ühendust võtta koguduse õpetajaga Jüri Vallsaluga, et leppida kokku ajas ja kooskõlastada repertuaari.


Julgustuseks üks näide õnnestunud kontserdist


TagasiÜles