Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Hageri oreli taastamiseks

... on palju tööd tehtud ja vaeva nähtud. Suur tänu kõigile abilistele!

Hageri kiriku orel on restaureeritud ja taaspühitsetud. See on olnud suur töö. Suur tänu orelimeister Olev Kentsile ja tema ustavatele kaastöölistele! Suur tänu SA Hageri Lambertuse Kirik juhatusele ja nõukogule, kes korraldasid oreli taastustööde finantseerimist! Suur tänu kõigile annetajatele, kes tegid oreli heaks küll nimetuid, küll nimelisi annetusi!

Annetustest

Projekti kogumaksumus oli 40 100 eurot.

Annetusi oreli taastamiseks oli võimalik teha sularahas, kirikus, orelivilele sarnanevasse korjanduskasti või panga teel SA Hageri Lambertuse Kirik kontole.

Oreli restaureerimise toetamiseks oli võimalik soetada sümboolne vile. Vilede hinnad olid vastavalt vile suurusele 32, 128, 320, 640, 1598 eurot (vanade hindadega: 500, 2000, 5000, 10 000, 25 000 krooni). Vilede soetanute nimed graveeriti tahvlile, mis paigaldatati seinale oreli kõrval. 


Tehtust

Oreli pidulik taaspühitsemise jumalateenistus toimus 11.septembril 2011. Peapiiskop Andres Põder pühitses restaureeitud oreli. Pilte pidulikust päevast võib näha aadressil http://nagi.ee/photos/Ollev/sets/328197/350317/

29.augustil 2010 toimus Hageri kirikus, vahetult enne jumalateenistuse algust, pidulik oreli restaureerimistööde lepingu allkirjastamine. Allkirjad andsid Olev Kentsi Orelitöökoda OÜ omanik ja juhataja, orelimeister Olev Kents ja  SA Hageri Lambertuse Kirik juhatuse esimees Juhan Põld. Lepingu kohaselt tööd maksavad u. 600 000 krooni ja töö peaks valmis saama 10. juuliks 2011.a.

Oreliekspertiisi alusel viis SA Hageri Lambertuse Kirik juhatus läbi konkursi restaureerimisfirma leidmiseks. Neljale orelifirmale, Lätist ja Eestist, tehti ettepanek oreli restaureerimiseks. Konkursi tulemusena osutus valituks Olev Kentsi Orelitöökoda OÜ. See firma on teostanud mitmeid tulemuslikke orelite restaureeimistöid üle Eesti, näiteks Valga, Kose, Tartu Peetri ja Kodavere kirikutes.

2009.a. kevadel valmis orelieksperdi Göran Grahni koostatud oreliekspertiis

25.02.2009.a. moodustati Sihtasutus Hageri Lambertuse kirik, mille esimene eesmärk on vahendite kogumine ja nende sihipärane kasutamine Hageri kiriku oreli restaureerimiseks. Sihtasutuse nõukokku kuuluvad:  Kohila valla esindajatena volikogu aseesimees Riho Pihlapuu, kultuurinõunik Anneliis Kõiv ja vallavalitsuse liige Heikki Hepner ning koguduse esindajatena organist Mai Mänd ja jurist Janika Aigro. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad:  esimees Juhan Põld, kirikuõpetaja  Jüri Vallsalu, organist Kristel Aer ja sekretär Reelika Mets.
Esimese tööna sõlmis sihtasutus lepingu rootslasest oreliasjatundja Göran Grahniga, kes on Rootsi mainekamaid orelieksperte ning Rahvusvahelise Oreliehitajate Ühingu juhatuse sekretär. Ta tunneb põhjalikult mitmeid oreleid nii Eestis, kui ka Lätis ja Leedus. Lepingu kohaselt koostab hr. Grahn Hageri Lambertuse kiriku oreli ekspertiisi koos oreli restaureerimiseks vajalike tööde loeteluga ja nõustab  sihtasutuse juhatust kõigis oreli restaureerimisega seotud tehnilistes küsimustes.


Oreli heaks korraldatud kampaaniatest ja heategevuslikest kontsertidest
 • 23.detsembril 2010, peale jõulurahu väljakuulutamist Kohilas, Vabadussõja ausamba juures, toimus Tohisoo mõisas, algusega kell 18.00, Estonia Ooperikvarteti kontsert. Vivaldi "Aastaajad"
 • 19.detsembril 2010 toimus Kapa Kohila Kammerkoori kontsert Tohisoo mõisas
 • 11.detsembril 2010 osalemine jõululaadal Hageri rahvamajas.
 • 28.novembril 2010 toimus Hageri kirikus, vahetult peale jumalateenistust, algusega kell 13.15. kammerkoori Lambertus heategevuslik kontsert. Kontsert oli vaba sissepääsuga. Toimus kotikorjandus oreli remondi toetuseks.
 • 27.novembril 2010 oli Hageri kogudusemajas kell 13.30 -14.00 Meistrite tuba. Meisterdati jõulukaunistusi ja jõulukaarte oreli restaureerimise heaks. Osalemine oli kõigile tasuta, valminud tööd läksid müüki heategevuslaatadel.
 • 06. ja 09. novembril 2010 on korraldatud nn. Meistrite tubasid. Valmistatud on jõuluehteid ja -kaarte, et neid müüa heategevuslikel laatadel enne jõule.
 • 03.novembril 2010 toimus Hageri Rahvamajas Siiri Sisaski heategevuslik kontset "Oma laulud" Kontsert oli tasuline. Piletid 75.- krooni. Raha laekus oreli heaks.
 • 13.augustil 2010 toimus Hageri kirikus heategevuslik oreligala. Esinesid kolm tuntud organisti Piret Aidulo, Kadri Ploompuu ja Kristel Aer. Lisaks organistidele esinesid mandoliinivirtuoos Alina Sakalouskaja ja bariton Aare Saal. Esitati vaimulikku muusikat. Annetused oreli heaks.
 • 9.mail 2010 toimus Emadepäeva kontsert. Laulis koguduse mudilaskoor. Orelil, organist Kristel Aer ja Kertu Aer (13 aastane), viiulil Kirke Aer (9 aastane) ja flöödil Kreete Aer (5 aastane).  Kontserdil esinesid ka solistid Birgit Õigemeel ja Kadi Toom, koos Uku Suviste ja Paul Danieliga. Kontsert oli tasuline. Piletid 75.- krooni. Raha oreli heaks.
 • 26.detsembril 2009 toimus kirikus Märjamaa segaansambel Ceres kontsert "Vanad head jõululaulud". Dirigent Marju Plamus. Annetused oreli heaks.
 • 22.detsembril 2009 toimus kirikus Liisi Koiksoni, Kristjan Mazurtšaki ja Paul Danieli jõulukontsert vaimulike rahvalaulude ja traditsionaalidega. Kontsert oli tasuline. Piletid 100.- krooni ja 50 .- krooni. Raha oreli heaks.
 • 18. detsembril 2009 toimus Kohilas, Tohisoo mõisas, Kapa Kohila Kammerkoori kontsert "Jõuluvalgus". Dirgent Vahur Soonberg, orelil Elke Unt, kaastegev keelpillikvintett. Annetused oreli heaks


Üles