Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

RAAMATUKOGU

/ Info / Raamatud /Info

Kogudusemajas olevast koguduse raamatukogust on võimalik laenutada kristliku sisuga raamatuid alates 1997.aastast. Mõtte algataja ja tubli eestvedaja on raamatukoguhoidja Aivi Sepp

Raamatukogu on avatud iga kuu 2. ja 4. pühapäeval enne jumalateenistust kella 10 – 11.45.

Lugejatele vormistatakse lugejakaardid, mille alusel on võimalik pidada arvestust väljalaenatud raamatute kohta.

Aivi Sepp

Raamatud

Laenutatavad raamatud on valdavalt eestikeelsed ja peaaegu eranditult vaimuliku sisuga kirjavara. Leidub nii harduskirjandust, jutlusekogusid, elulugusid, luuleraamatuid, romaane kui ka Vana ja Uue Testamendi kommentaare ja teoloogiat. Oma koha on leidnud raamatukogus ka aastate kaupa köidetult ajalehed “Eesti Kirik”. Mingil määral on lastekirjandust.

Kuna raamatute hulk ja valik muutub pidevalt ja raamatukogu hoidjal on lisaks ilus soov ka uusi raamatuid tutvustada, siis on raamatukogule loodud oma blogi. Soovijail on blogis olevate nimekirjade ja otsigumootori abil võimalik teada saada, mis teosed ja milliseid autorid on raamatukogus esindatud. Raamatukogu blogi leiate siit või ka veebilehe paremal serval oleva bänneri  kaudu.

Tere tulemast leidma ja lugema!