Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

PALUME ABI, PROJEKTID

/ Hageri kogudusemaja /

Hageri kogudusemaja kapitaalremont

01.09.2022

Hageri kogudusemajas toimub kapitaalremont. Erakordse aja tõttu, kui  Eestis on erakordselt kõrge inflatsioon ja ka ehitustegevuse hinnad tõusevad väga kiiresti, ei oska koguduse eestseisus välja pakkuda ehituse kestvust. Teeme töid etapiviisiliselt niikaua kui remont saab tehtud. Kulub selleks siis rahaliste vahendite nappuse tõttu paar aastat või rohkem. 

Kogudusemaja kapitaalremondi projekti on koostanud arhitekt Juhan Põld. Suurematest muutustest maja esimesel korrusel oleks põhjust esile tõsta suure saali tekkimist. Saali saaks edaspidi kasutada nii koosolekute ruumiks kui ka söögiruumiks, kasvõi peielaudade korraldamiseks. 

Käesoleva aasta eesmärgiks on maja üle viia maaküttele. Maja esimesel korrusel on juba valatud alt soojustatud betoonpõrandad, milles on torustik põrandakütte jaoks. Novembri alguses toimuvad kaevetööd kogudusemaja krundil maakütte torustiku paigaldamiseks. Loodame väga, et enne talve tulekut saame majja sooja sisse.

Riik kogudusele selliste tööde puhul appi ei tule, küll on aga oma võimaluste piires abikäe ulatanud Kohila vald. Kogudus on tänulik iga abi eest, olgu tööjõus või rahaliselt. Sihtannetuste puhul palume lisada pangaülekandele selgituseks kogudusemaja remont või midagi vastavat.

Lisateavet saab nii koguduse juhatuse esimehe kui õpetaja käest.
 
Üles