Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

MAJANDUSLIK ALUS

/ Liikmeannetused / Muud annetused / Majanduslik tegevus /
Liikmeannetused

 • Liikmeannetus on koguduseliikme aukohus.
 • Kogudusele on liikmeannetused väga olulised, need moodustavad umbes 50% aastasest sissetulekust.
 • EELK Kirikukogu otsusega on soovitav igaaastane liikmeannetus 1% inimese aastasest sissetulekust
 • Liikmeannetust on võimalik tasuda ka osade kaupa
Soovituslik näidis:

Kuu sissetulek

Liikmeannetus aastas

   400.- eur

   48.- eur

   450.- eur

   54.- eur

   500.- eur

   60.- eur

   600.- eur

   72.- eur

   700.- eur

   84.- eur

   800.- eur

   96.- eur

   900.- eur

 108.- eur

 1000.- eur

 120.- eur

 1500.- eur

 180.- eur

 2000.- eur

 240.- eur

 3000.- eur

 360.- eur

 jne.

     1%

 Õpilane, kes ise ei teeni

     5.- eur

 • Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega koguduse arveldusarvele
  • Sularahas tasumise puhul saab inimene kantseleist sellekohase kviitungi
  • EELK Hageri koguduse arveldusarve on SEB pangas, a/a 10802003930006
   • Ülekandele tuleb selgituseks märkida, kelle eest ja mis perioodi eest liikmeannetus tehakse
   • Pangas on kasutusel koguduse lühem nimekuju. Seega EELK Hageri kogudus, mitte EELK Hageri Lambertuse kogudus
   • Väga mugav on teha liikmeannetuse maksmiseks püsikorraldus. Püsikorralduse juures saate ise määrata makse sageduse ja igakordse makse suuruse. Püsikorraldusega maksjaid tuleb iga aastaga juurde. Praegu on igakuiseid püsikorraldusega makseid juba paarikümne ringis.
  • Soovi korral pääsete internetipanka siit
 • NB! Kõik kirjalikult fikseeritud annetused kogudusele on maksuvabad. See tähendab, et Teil on võimalik oma tuludeklaratsioonis maksuametile annetus deklareerida ja selle pealt ei arvestata tulumaksu. Kogudus saaks omapoolselt Teie annetuse deklareerida maksuametile elektrooniliselt. Sellisel juhul on see nähtav juba Teie eeldeklaratsioonil ja nii ei pea enam jändama täindavate tõenditega. Selleks, et kogudus saaks Teie annetuse deklareerida on vajalik kogudusel teada Teie isikukoodi. Võiksite annetust tehes kontrollida, kas Teie isikukood on kogudusel olemas.

Muud annetused

Kõik anonüümsed annetused, mida koguduse töö heaks tehakse, küll jumalateenistustel, ametitalitustel või muus ühenduses, loetakse üle ja võetakse raamatupidamises arvele vastava komisjoni töö tulemusena. Anonüümse annetuse eest ei ole võimalik hiljem väljastada tõendeid annetuse tegemise kohta. Samas kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid koguduse ettevõtmisi toetama sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, nagu remondid ja ehitused, finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta me ei jõua täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond koguduselt ootab.

Suur tänu mõistmise eest!


Majanduslik tegevus

Kogudusel on kasutada kokku 64,4 ha maad, millest umbes veerand on metsamaa. Palgimetsa on väga vähe. Kuna põllumajandus on hetkel väga raskes olukorras, siis maade kasutamisest kogudus saab tulu praktiliselt ainult küttepuude näol kogudusemaja kütmiseks. Seega oleme väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis aitaksid kogudusel oma majandustegevust arendada, et see saaks olla toeks põhitegevusele. Kogudus riigilt mingit majanduslikku toetust oma tegevuseks ei saa. Siiski oleme saanud abi muinsuskaitse kaudu vähesel määral kiriku kui muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestise korrastamiseks.


Üles