Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537


Abielu registreerimiseks nõutavad dokumendid

Õpetaja Jüri Vallsalu on saanud Eesti Vabariigi siseministri 26.novembri 2001.a. käskkirjaga nr. 500 perekonnaseisuametniku õigused. Abielu registreerimiseks koos kirikliku laulatusega kehtivad täpselt samad nõuded, mis perekonnaseisuametis.

Abielu registreerimiseks on vaja:

 • Täita koguduse kantseleis kirjalikult avaldus abielu registreerimiseks.
  • Avaldus täidetakse 6 – 1 kuud enne abielu registreerimist. (Abielu sõlmimise tähtaega pikendati alates 01.01.2018, varem oli see 3-1 kuud.) Mõjuvatel põhjustel võib seda tähtaega lühendada või pikendada. 
   • Kiriku kaudu registreeritakse ainult kirikliku laulatusega seotud abielud.
  • Avalduse esitamiseks peavad isiklikult kohale tulema nii pruut kui peigmees, et anda allkirjad
  • Avalduse esitamisel peavad olema pruutpaaril kaasas kehtivad passid. Passid peavad kehtima veel ka abielu registreerimise ajal
 • Juhul, kui on tegemist korduva abieluga, siis tuleb registreerimiseks esitada koos avaldusega ka eelmise abielu lõppemise juriidiline tunnistus (abikaasa surmatunnistus, abielulahutuse tunnistus või alates 01.01.1995.a. lahutatud abielude puhul ka vastav kohtuotsus. Abielulahutuse tunnistus peab olema välja antud asjaosalisele.
 • Välismaalastega abiellumise puhul vastava välisriigi legaliseeritud tõend abiellumise õiguse kohta.
  • Välisriigis väljaantud tõend peab olema seaduslikus korras kinnitatud (apostille´ga).
  • Eestis, vastava välisriigi saatkonnas, väljaantud dokumendid peavad olema legaliseeritud veel meie riigi välisministeeriumis.
  • Dokumentide õigeaegseks esitamiseks võtta õpetajaga ühendust juba aegsasti, et oleks võimalik selgitada nõudeid ja jõuaks asju ajada.

 • Tasuda riigilõiv 30.- eurot.

  Saaja: Rahandusministeerium

  pank

   

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Swedbank

  EE932200221023778606

  Luminor  Bank

  EE701700017001577198

  Danske Bank

  EE403300333416110002

   
  Selgitus kviitungil: riigilõiv (pruutpaari perekonnanimed) abielukande eest

  Viitenumber 10294002000118     

 • (Viitenumber viitab Rapla Vallavalitsusele, kuna maakondade kaotamisega perekonnaseisutoimingud läksid üle Rapla valla kohustuste hulka)


 • Tasutud riigilõivu kviitung tuleb esitada koos abiellumise avaldusega koguduse kantseleisse.


Tagasi