Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537


Kirikuõpetaja Jüri Vallsalu

Jüri Vallsalu

Jüri Vallsalu sündis 15. juulil 1957.a. Ääsmäel. Tal on kaks venda ja üks õde.

Oma kooliteed alustas Jüri 1964.a. Ääsmäe 8-kl Koolis, mille lõpetamise järel 1972.a. jätkas õpinguid Tallinna Ehitus- ja Mehhaanikatehnikumis tööstuse- ja tsiviilehituse erialal. Tehnikumi lõpetamise järel 1976.aastal järgnes lühike tööaeg ehitusmeistrina Rapla MEK-is ja siis tegevteenistus 1978.a. maini Nõukogude Armees. Demobilisatsiooni järgi töötas Harju KEK-is.

Oma usulise alghariduse sai Jüri Vallsalu kodunt. Ta on ristitud, konfirmeeritud ja laulatatud EELK Hageri koguduses. Alates viieteistkümnendast eluaastast hakkas ta käima iseseisvalt Hageri kirikus ja mängimas Hageri koguduse puhkpilliorkestris ning laulmas koguduse koorides. Koguduses toona valitsev tõsine vaimsus ja need inimesed kellega üheskoos oli võimalik kasvada on andnud ka algtõuke hilisemale tööle Issanda viinamäel.

1979.a. veebruarist alustas Jüri Vallsalu õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis. Sama aasta kevadel määrati ta praktikale EELK Saarte praostkonda. Ordinatsioon toimus 10. juunil 1981.a. Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Esimesteks kogudusteks said EELK Mustjala, Püha ja Muhu kogudused. 1981.aastast kuni 1983.aastani õppis Jüri Helsingi Ülikoolis teoloogilises teaduskonnas. Õpingud Helsingis katkesid kuna nõukogude võimud ei võimaldanud sealseid õpinguid lõpetada. 1985.aasta novembrist alates teenis ta õpetajana EELK Vastseliina kogudust ja 1990.a. jaanuarist alates EELK Tallinna Jaani kogudust.

Peale Hageri koguduse senise õpetaja Paul Saare emerituuri arvamist ja õpetaja ametikoha vakantseks kuulutamist kandideeris Jüri Vallsalu Hageri koguduse õpetaja ametikohale. Saades valituks alustas ta alates 15.veebruarist 1993.a. tööd EELK Hageri koguduse õpetajana.

Jüri Vallsalu on ka alates 1993.a. maist EELK Lääne-Harju praostkonna praost.

Jüri Vallsalu on abielus Ene Vallsaluga (Ene Sammelsaarega) ja peres on 6 last: Indrek, Triin, Mari-Liis, Taavi, Maarja ja Mirjam.


JV2016

JV2015

Koos perega