Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Teeliste kirik - Hageri

“Teeliste kirikud” on Eesti Kirikute Nõukogu eestvõttel toimiv projekt, et kirikute uksed võiksid külastajatele olla lahti ka argipäevadel. Selle projektiga ei ole kahjuks mitte kõik Eestimaa kirikud veel suutnud liituda. Hageri kirik on.

Püüame hoida Hageri kiriku uksi külastajatele avatud 1.juunist kuni 31.augustini kõikidel nädalapäevadel kella 10-st 18-ni.

Kahjuks elame ajastul, kui päris valveta kirik sel ajal jääda siiski ei tohi. Rumaluse eest ei ole kaitstud paraku isegi kirik. Seetõttu juhul, kui satute Hagerisse hetkel, kui nn. võreuksed on suletud, siis leiate ukselt alljärgneva teate. Oleme rõõmsasti valmis teile vastu tulema ja kiriku uksed avama.

Me oleme teelised, all lõõmava päikese 
me oleme teelised, nii suured kui väikesed …  Hea teeline,  
Sul on võimalus astuda pühakotta,  et olla seal päris üksi oma Jumalaga   
Sul on ka võimalus leida teekaaslane, kes on valmis Sinuga jagama oma palukesi Hageri kirikust 
ja kogudusest  Kiriku võtme saab kogudusemajast,  mis on Sinust vasakul  
(valgeks lubjatud, rohelise viilu ja musta katusega maja).   
Telefon 48 36121 või 56 453660

Meil on rõõm Teile ulatada ka Eesti Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone asjakohane tervitus:

Eestimaa maastiku üheks ilmestavaks tunnusjooneks on kirikud. Torniga ja tornita, vanemad ja suuremad auväärsed ehitised ning väiksemad ja modernsemad pühakojad katavad üsna ühtlaselt meie maad.

Kuuendat aastat on paljude Eestimaa kirikute uksed suveajal pikemalt avatud ning kutsuvad kodumaalt ja ka kaugemalt tulnud huvilisi sisse astuma. See on võimalus tutvuda pühakodadesse talletatud kultuuri ja ajalooga. Aga mitte ainult – kirik ja kirikud elavad tänagi oma elu ning pakuvad võimalust osa saada neis peituvast ainulaadsusest.

Kirikusse sisse astudes võid kõike seda kogeda ja näha. Võid peatudes puhata saginast ja mõtiskleda väärtuste üle, mis ulatuvad üle aja piiri. Võid püüda uuel moel väärtustada oma aega ja eluteed, tõtt vaadates igavikulisega.

Tere tulemast uksest sisse astuma!


Piiskop Einar Soone

Teiste teeliste kirikutega saate tutvuda aadressil: http://www.teelistekirikud.ekn.ee/

TagasiÜles