Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537


Hageri kiriku teostamata projekt

Enamasti teatakse, et Hageri kiriku ehitusplaani tegi 1890.a. kubermangu arhitekt Erwin Bernhard, kuid tema ei olnud siiski esimene.

Teostamata Hageri kirik

Baltisaksa arhitekti Friedrich Axel von Howeni koostatud projekt on kolm aastat vanem. 1) Howeni kavandatud kirikut võib pidada stiilipuhtaks neogooti ehituseks. Läänefassaadiga on ta isegi liialdanud, sest sealsed tornikesed meenutavad juba rohkem keskaegset kindlusarhitektuuri.

Tekib küsimus, miks seda projekti ei realiseeritud, sest omas ajas oli ta väga moodne. Võib olla peitus põhjus selles, et luba kiriku ehitamiseks tuli hankida Peterburist. Sel perioodil oli roheline tee õigeusu kirikutele, luteri usu kirikute ehitamist seevastu piirati. Vene valitsusele võis see projekt tunduda liialt saksapärane. Piisab kui meenutada Eestimaa kuberneri Sergei Šahhovskoi sõnu 1888.aastal, kus ta heidab ette Tallinna hansalikku siluetti, mis segab äratundmast vene linna. 2) Õpetaja Hörschelmannile oli see projekt kindlasti südamelähedane, sest tema suguvõsa juured olid Thüringis ning tema ise veendunud luterlane: Hörschelmann keelas koguni Hageri rahval vene usku minemast ning saadeti seetõttu kubermangust välja.

Viited:
1) EAA 33-3-1705
2) Venestamine Eestis 1880-1917. Dokumente ja materjale. Koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud T. Karjahärm. Tallinn 1997, lk 37-38

Tagasi √úles