Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006EELK Hageri Lambertuse koguduse kalenderplaan/tööplaan (pidevalt täienev ja muutuv)

Must - Kogudust otseselt puudutav. Oleks kena kui sündmuste puhul, mis ei ole kõigile teada, oleksid info ülesseadjad valmis ka täiendavat infot jagama (Info J.Vallsalu, 56453660, vms.)
Sinine - Kogudust kaudselt puudutav. Siia võiksid kuuluda ka kõik kooride ja muude kollektiivide külalisesinemised ja ettevõtmised
Lilla - Taustinformatsioon, mis aitab orienteeruda
Punane - Küsimused, mis nõuavad veel tähelepanu ja lahendamist


ANNO DOMINI 2022

Laupäev, 1.jaanuar. Uus-Aasta
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
13.30 Vennastekoguduse kuulutustund-jõulupuu kogudusemajas

Pühapäev, 2.jaanuar
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Jutlustab EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots. Organist Kersti Petermann. Tähistame Hageri koguduse organisti Mai Männi 50 aastast töötjuubelit.

Neljapäev, 6.jaanuar. Kolmekuningapäev
18.00 Õhtune jumalateenistus

Pühapäev, 9.jaanuar
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 16.jaanuar
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 23.jaanuar
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 30.jaanuar

12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 6.veebruar
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
14.00 Koguduse nõukogu koosolek
 
Pühapäev, 13.veebruar
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 20.veebruar
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Neljapäev,  24.veebruar. Iseseisvuspäev
12.00 Tänujumalateenistus. Muusikalises osas esinevad Ervin Aigro tromboonil, Mai Mänd orelil ja kammerkoor Lambertus.

Pühapäev, 27.veebruar
12.00 Jumalateenistus, armulaud.  

Laupäev, 5.märts. 
Leerikursuse algus
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 6.märts
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Laupäev, 12.märts
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 13.märts
10.00 Koguduse raamatukogu 25.aastapäeva tähistamine
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Laupäev, 19.märts
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 20.märts
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Laupäev, 26.märts
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 27.märts
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 2.aprill

10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 3.aprill
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 9.aprill 
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 10.aprill, Palmipuudepüha  
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Neljapäev, 14.aprill, Suur Neljapäev 
18.00 Armulauatalitus kirikus.

Reede, 15.aprill, Suur Reede  
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Laupäev, 16.aprill
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 17.aprill, Ülestõusmispüha  
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Laulab kammerkoor Lambertus, mängib pasunakoor.

Laupäev, 23.aprill
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 24.aprill

12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 30.aprill
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 1.mai
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 7.mai  .
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 8.mai. Emadepäev, Ristimisepüha
11.30 -12.00 Koguduse raamatukogu on avatud
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Laulab Marta Põld. Pühapäevakooli hooaja lõpetamine

Laupäev, 14.mai
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 15.mai
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Teenib diakon Erkki Juhandi. Muusikat teevad Ervin Aigro tromboonil ja Mai Mänd orelil

Neljapäev, 19.mai  .
14.00 Kontsert kirikus. Laulavad Vanalinna Hariduskolleegiumi lastekoor, Püha Miikaeli kooli lastekoor ja Kohila Mõisakooli lastekoor.

Reede, 20.mai
  .
19.00 Noortekas Kohila Mõisakooli algklasside majas

Laupäev, 21.mai
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 22.mai
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Neljapäev, 26.mai, Taevaminemispüha
18.00 Õhtune jumalateenistus.

Laupäev, 28.mai

10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 29.mai
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 4.juuni
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 5.juuni, Nelipüha. Leeripüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Laulavad Marta Põld ja Paul-Mihkel Maasalu.

10-12. juuni, Hageri koguduse perelaager Nuutsaku puhkekeskuses

Pühapäev, 12.juuni, Kolmainupüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.  

Pühapäev, 19.juuni
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 26.juuni, Hageri surnuaiapüha
12.00 Jumalateenistus Hageri surnuaial. Laulab koguduse ühendkoor, mängib pasunakoor. Mälestamised.

Laupäev, 2.juuli, Rapla kirikumuusika festivali kontsert
19.00 Kontsert Hageri palvemajas. Andre Maaker ja keelpillikvartett Prezioso. Kavas: A.Maaker "Varemeist püütud helid" jt.

Pühapäev, 3.juuli
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 10.juuli
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 17.juuli

10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 24.juuli

12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Õpetaja Jüri Vallsalu on puhkusel 31.juulist kuni 27.augustini, õpetajat asendab õpetaja Erkki Juhandi

Pühapäev, 31.juuli

12.00 Jumalateenistus, armulaud. Teenib õp. Erkki Juhandi

Pühapäev, 7.august
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Teenib õp. Erkki Juhandi 
 
Pühapäev, 14.august
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Teenib õp. Erkki Juhandi

Pühapäev, 21.august
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Teenib õp. Erkki Juhandi

Laupäev, 27.august. Kirikukontsert
19.30 Tallinna Kammerorkestri kontsert: Vaikne muusika. Dirigent Tõnu Kaljuste

Pühapäev, 28.august
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
 
Pühapäev, 4.september
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 11.september.  Hageri kiriku 130. aastapäev
12.00 Aastapäeva jumalateenistus, armulaud. Jutlustab Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel.

Laupäev, 17.september
18.00 Vennastekoguduse tund palvemajas. 

Pühapäev, 18.september. Palvemaja 204. aastapäev
10.00 Piiblitund palvemajas. Piiblitunni peab Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots
12.00 Jumalateenistus kirikus, armulaud. Jutlustab õp. Marek Roots
15.00 Aastapäeva koosolek palvemajas. Sõnavõtud, tervitused. 

Pühapäev, 25.september
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 1.oktoober. Leerikursuse algus
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 2.oktoober. Kuldleer
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Laupäev, 8.oktoober

10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
 
Pühapäev, 9.oktoober. Lõikustänupüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 15.oktoober
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 16.oktoober
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Laupäev, 22.oktoober
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 23.oktoober
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Laupäev, 29.oktoober
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 30.oktoober
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Kolmapäev, 2.november. Hingedepäev
17.30 Hingedepäeva orelimuusikaga hardushetk 

Laupäev, 5.november
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
 
Pühapäev, 6.november
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 12.november
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 13.november. Isadepäev. Ristimispüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 19.november
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 20.november
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Laupäev, 26.november
10.00 Leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi

Pühapäev, 27.november. Advendiaja 1.pühapäev. Leeripüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 4.detsember. Advendiaja 2.pühapäev
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.

Pühapäev, 11.detsember. Advendiaja 3.pühapäev
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Pühapäev, 18.detsember. Advendiaja 4.pühapäev
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. 

Laupäev, 24.detsember. Jõuluõhtu
16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus.
18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus.

Pühapäev, 25.detsember. 1.jõulupüha
12.00 Perejumalateenistus, armulaud. 


ANNO DOMINI 2023

Pühapäev, 1.jaanuar. Uus-Aasta
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
13.30 Palvemaja jõulupuu kogudusemajas

Reede, 6.jaanuar. Kolmekuningapäev
18.00 Õhtune jumalateenistus

Pühapäev, 8.jaanuar
12.00 Jumalateenistus, armulaud