Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006
Oreli CD "Kodukiriku helid"

On suur rõõm, et 2015.a. jõulukuul sai valmis Hageri oreli CD plaat. Idee idanes koguduses juba mõnda aega. 2011.a. septembris, restaureeritud oreli taaspühitsemise päeval, rääkisid oreliekspert Göran Grahn ning organistid Kristel Aer ja Mai Mänd esimest korda sellest, et uuenenud oreli kõla tuleb kindlasti jäädvustada.

Hageri orelil on 1988.a. sissemängitud organist Rolf Uusvälja  poolt vinüülplaat ("Eesti orelid" nr 27), kus kõlavad J.S.Bachi koraalieelmängud. Nüüd pärast remonti on oreli kõlavärvid palju selgemad ja puhtamad. Orel kõlab nii, nagu orelimeister Gustav Terkmann seda ehitades oli mõelnud. Kui organistid planeerisid, millist muusikat uuel plaadil esitada, jäi valik lõpuks romantismiaja orelimuusika juurde (19.saj. - 20.saj. esimene pool). See tundus Hageri oreli kõla- ja mänguvõimalustega sobivat ja peaks hästi esile tooma erinevate registrite kõla pianost fortissimoni. Plaadil kõlav põhiliselt saksa ja prantsuse romantiline orelimuusika on ilus ja hingeminev. 

Organistidel, kes CD-l mängivad, on nii või teisiti side Hageri oreliga. Hageri koguduse kauaaegse õpetaja Paul Saare tütar, Anna Humal, kes on praegu Tartu Pauluse koguduse organist, on Hageris üles kasvanud ja esimene kokkupuude orelimängugaga oli tal siin. Organisti ja muusikaõpetaja Kersti Petermanni perekond on pärit Hageri kihelkonnast, ta on ka ise siin aastaid koori juhatanud ja vajadusel orelit mänginud. Organist Kristel Aer andis oma asjatundliku ja suure panuse Hageri oreli restaureerimisse. Hageri praegune organist Mai Mänd on siin orelit mänginud juba aastakümneid.

Salvestamine toimus kahel päeval 2015.a. sügisel. Salvestaja Tanel Klesment on oma erialal väga hinnatud asjatundja. Plaadiümbrise ja tutvustava brošüüri fotod ja kujunduse tegi Mikk Leedjärv.

CD "Kodukiriku helid" on müügil Hageri kirikus.


Kodukiriku helid

TagasiÜles