Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537

KAASTÖÖTAJAD

/ Õpetaja / Juhatus / Kaastöötajad /Koguduse õpetaja

Koguduse õpetaja, praost Jüri Vallsalu, on ametis alates 15.02.1993. Õpetaja elab oma perega Hageris, Tuule tee 1; tel 483 6121, 56 453 660, juri.vallsalu@eelk.eeKoguduse juhatus

Koguduse juhatus on valitud koguduse nõukogu poolt juhtima koguduse majandustegevust ning olema abiks õpetajale vaimuliku töö korraldamisel

Esimees Juhan Põld – 52 043 71, juhan.pold@gmail.com
Aseesimees Agu Kaljuste – 56 641 633, agukaljuste@hotmail.com
Liige Mikk Liblik – 53 450 486, liblikmikk@gmail.com   
Liige Taavo Raun – taavo.raun@gmail.com
Liige Väino Maasalu – vaino.maasalu@kohila.ee
Koguduse õpetaja Jüri Vallsalu (aadressid vt. ülaltpoolt)


Kaastöötajad

Organist Mai Mänd – 483 3388, 55 598 172, mai77mand@gmail.com
Kantseleiametnik Ene Vallsalu – 483 6121
Lastetöö juhataja Lia Kaljuste – 56 914 663, liakaljuste@gmail.com
Raamatukoguhoidja Aivi Sepp – 51 62 971, aivi.sepp17@gmail.com
Hooldekodu juhataja Urmas Soomere – 483 6180, 56 699 109
Kammerkoori “Lambertus” ja lastekoori dirigendid Sigrid Põld –
52 14 339, sigridpold@gmail.com ja Merle Liblik merleliblik@gmail.com
Puhkpilliorkestri dirigent Joel Ots – 56 622 896, joelotsa@hotmail.com
Kirikuteenija Lehte Vainoja – 483 6148
Kalmistuvaht Siim Haabma – 55 560 575

TagasiÜles