Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Koguduse nõukogu ja juhatuse valimised

Hageri koguduses toimuvad korralised koguduse nõukogu ja juhatuse valimised 05.02.-12.02.2017. Meie koguduses on nn. pikad valimised, pühapäevast pühapäevani. See võimaldab ka nendel, kes 12.veebruaril, kui toimub koguduse täiskogu koosolek nõukogu valimisteks, tulla ei saa, oma hääle anda. Hääletada on võimalik, kas 5. veebruaril kohe või nädala jooksul kogudusemajas, suletud ja pitseeritud valimiskasti.

Koguduse nõukokku valitakse 20 liiget. Uue nõukogu suurus on alati lahkuva nõukogu määrata. Küllalt suur nõukogu liikmete arv on põhjendatud sellega, et nii saame kaasata rohkem aktiivseid inimesi, kes on koguduse heast käekäigust huvitatud.

Kiriku seadustiku kohaselt saavad valida kõik koguduse liikmed, kes on, valimistele eelneval aastal või ka valimiste aastal, enne valimisi, teinud oma liikmeannetuse ja käinud vähemalt ühe korra armulaual. Sellist valijate kogu nimetatakse koguduse täiskoguks.

Igal valijal on maksimaalselt viis häält. Igale kandidaadile saab valija anda siiski ainult ühe hääle. See tähendab seda, et valija ei ole kohustatud oma kõiki hääli ära kasutama, kui ta ei leia enda jaoks sobivat kandidaati või soovib oma kasutatud hääli niiviisi võimendada.

Ülesseatud kandidaadid tähestiku järjekorras on: Janika Aben, Ervin Aigro, Agu Kaljuste, Jaanus Kruus, Vallo Kõrgesaar, Elari Lend, Tõnu Lend, Merle Liblik, Mikk Liblik, Väino Maasalu, Tiit Metsallik, Arne Mänd, Mai Mänd, Silver Naber, Henno Nurmsalu, Joel Ots, Juhan Põld, Sigrid Põld, Helen Raun, Taavo Raun, Valter Sulin ja Regina Sullakatko.