Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: L,P 10 - 12,
               K 16 - 18
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakontod:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

EELK Hageri kogudus
EE892200221013200537 (SWEDBANK)

Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006

Bank´s name: SWEDBANK;
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE89 2200 2210 1320 0537


Hageri palvemaja restaureeritakse  ja rekonstrueeritakse  PRIA toetusel

Eesmärk on edendada kohaliku kogukonna elu väärtustades kohalikku ajalugu nii ehituspärandi kui kultuuripärandi vahendusel, mis ühtlasi aktiviseerib kohalike omavahelist suhtlust. Renoveeritud hoone loob uusi võimalusi kogukonna ja koguduse kooskäimiseks. Samas pakkudes võimalust korraldada laiapõhjalisi kultuuriüritusi ka kaugemalt tulijatele.

Tellija: EELK Hageri Lambertuse kogudus
Projekteerija: OÜ Buune Projekt
Ehituse järelevalve: Tarind OÜ, Helmut Reiss
Ehitustööde teostaja: Mivo Ehitus OÜ, objektijuht Avo Allikmäe
Tööde algus: 14.01 2019
Valmimise tähtaeg: 31.05.2019
Restaureerimise ja rekonstrueerimise käigus tehtavad tööd:
- fassaadide restaureerimine
- akende ja välisuste restaureerimine
- siseviimistluse restaureerimine
- kanalisatsioonisüsteem
- veevarustus
- WC
- tuleohutuse paigaldised ja meetmed 

Eelarve 140 000 EUR

Projektis kasutatakse PRIA toetusi MTÜ Raplamaa Partnerluskogu kaudu LEADER-programmiga.

 

LEADER