Avaleht
Kaastöötajad
Kiriku lugu
Kirikuteated
Jumalateenistused
Ametitalitused
Lapsed ja noored
Perekond ja vanad
Muusika
Raamatukogu
Majanduslik alus
Sõpruskogudused
Palume abi, projektid
Aitäh!
Infoleht
Sisukord


  Aadress:
  EELK Hageri kogudus
  Kiriku tee 1, Hageri, Kohila vald, 79701 Raplamaa
  hageri@eelk.ee ,
  tel (+372) 483 6121 (kantselei),
  (+372) 56 453 660 (õpetaja)
   
  Kantselei asub kogudusemajas ülaltoodud aadressil
  Avatud: E,L,P 10 - 12,
               K 15 - 19
   
  Registr. nr: 80209464
 
  Koguduse pangakonto:
EELK Hageri kogudus
EE311010802003930006 (SEB)

Rahvusvaheline kontonumber /
Inernational Bank Account Number:
Bank´s name: SEB;
Tornimäe 2, Tallinn, 15010 Estonia
Bank´s (SWIFT) BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE31 1010 8020 0393 0006Mais toimuvad koguduse nõukogu ja juhatuse valimised

08.05.2021

Kõikides kogudustes toimuvad tänavu korralised koguduse nõukogu ja juhatuse valimised. Tavaliselt on need toimunud aasta esimestel kuudel, tävavu oleme pidanud koroonaviiruse piirangute tõttu valimisi edasi lükkama. Mai kuus valimised aga siiski toimuvad. Korraldame nn. pikad valimised, mis algavad pühapäeval, 16.mail peale jumalateenistust ja lõpevad nelipühal, 23. mail. Selle aja sisse jääb ka Hageri kogudus 800. juubeliaasta puhul korraldatav kuulutusnädal oma õhtuste jumalateenistustega. See võimaldab kõigil koguduseliikmetel, kes soovivad tulla valima, teha oma valik ka nädala sees mõne kuulutusnädala jumalateenistusega seotult.
Koguduse nõukokku valitakse 20 liiget. Uue nõukogu suurus on alati lahkuva nõukogu määrata. Küllalt suur nõukogu liikmete arv on põhjendatud sellega, et nii saame kaasata rohkem aktiivseid inimesi, kes on koguduse heast käekäigust huvitatud. Kiriku seadustiku kohaselt saavad valida kõik koguduse liikmed, kes on, valimistele eelneval aastal või ka valimiste aastal, enne valimisi, teinud oma liikmeannetuse ja käinud vähemalt ühe korra armulaual. Sellist valijate kogu nimetatakse koguduse täiskoguks.
Igal valijal on maksimaalselt viis häält. Igale kandidaadile saab valija anda siiski ainult ühe hääle. See tähendab seda, et valija ei ole kohustatud oma kõiki hääli ära kasutama, kui ta ei leia enda jaoks sobivat kandidaati või soovib oma kasutatud hääli niiviisi võimendada.

Ülesseatud kandidaadid tähestiku järjekorras on: Janika Aben, Ervin Aigro, Merle Beljäev, Aire Havakats, Maret Kalder-Aigro, Agu Kaljuste, Jaanus Kruus, Elari Lend, Tõnu Lend, Silja Lepik, Merle Liblik, Mikk Liblik, Väino Maasalu, Arne Mänd, Joel Ots, Juhan Põld, Sigrid Põld, Helen Raun, Taavo Raun ja Marju Teekivi.
Kandidaatide kohta rohkem infot leiad siit
Vastvalitud koguduse nõukogu koguneb oma esimesele koosolekule 30.mail ja valib kogudusele järgmiseks neljaks aastaks uue juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.